• :
  • :
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LƯU HOÀNG THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020!

Kế hoạch Tháng

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Thành phần