Tổ Sử - Địa - GDCD

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Dư Trọng Tài

Phó hiệu trưởng

GDCD

0988315598

dutaic3lh@gmail.com

2

Nguyễn Đức Uông

Tổ trưởng

Lịch sử

0344659289

nguyenducuong1960@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

Lịch sử

0975341485

thanhhoa1978lh@gmail.com

4

Nguyễn Đức Vinh

Giáo viên

Lịch sử

0978295829

 

5

Lê Văn Lượng

Tổ phó

Địa lý

0987604810

luonglevan1973@gmail.com

6

Trần Quang Hanh

Giáo viên

Địa lý

0393545459

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

7

Trần Thị Na

Giáo viên

Địa lý

0385860733

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

8

Trần Viết Cường

Giáo viên

Địa lý

0378074086

cuongtham123@gmail.com

9

Đoàn Thị Hiền

Giáo viên

GDCD

0986121983

doanhien129@gmail.com

10

Vũ Thị Hoa

Giáo viên

GDCD

0395025493

vuthihoa82@gmail.com

11

Nguyễn Thành Công

Nhân viên

NVTV

0357347285