Tổ Sử - Địa - GDCD

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

ĐỊA CHỈ GMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Dư Trọng Tài

Phó HT

GDCD

dutaic3lh@gmail.com

988315598

2

Nguyễn Đức Uông

Tổ trưởng

Lịch sử

nguyenducuong1960@gmail.com

344659289

3

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

Lịch sử

thanhhoa1978lh@gmail.com

975341485

4

Nguyễn Đức Vinh

Giáo viên

Lịch sử

nguyenducvinlh@gmail.com

978295829

5

Lê Văn Lượng

Tổ phó

Địa lý

luonglevan1973@gmail.com

987604810

8

Trần Viết Cường

Giáo viên

Địa lý

cuongtham123@gmail.com

378074086

6

Trần Quang Hanh

Giáo viên

Địa lý

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

393545459

7

Trần Thị Na

Giáo viên

Địa lý

hanhnaluuhoang2015@gmail.com

385860733

9

Đoàn Thị Hiền

Giáo viên

GDCD

doanhien129@gmail.com

986121983

10

Vũ Thị Hoa

Giáo viên

GDCD

vuthihoa82@gmail.com

395025493

11

Dư Thị Thùy Dương

Giáo viên HĐ

Lịch sử

thuychau2997@gmail.com

0397643167