Tổ Văn - Sinh - KTNN

Tổ Văn - Sinh - KTNN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Cao Thị Thúy

Tổ trưởng

Ngữ văn

984778577

thuyson1977@gmail.com

2

Nguyễn Đức Điệp

Bí thư ĐTN

Ngữ văn

974256779

ducdiep84@gmail.com

3

Nguyễn Văn Huyên

Giáo viên

Ngữ văn

902162336

huyen1974lh@gmail.com

4

Vũ Thị Yến

Giáo viên

Ngữ văn

982041459

 

5

Nguyễn Cao Cường

Giáo viên

Ngữ văn

973234146

nguyencaocuonglh79@gmail.com

6

Đỗ Thị Hương

Tổ phó

Sinh học

976384119

huongdo86@gmail.com

7

Đoàn Văn Lợi

Giáo viên

Sinh học

399388295

 

9

Vũ Thị Nhàn

Giáo viên

KTNN

974237100

vt.nhan88@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Ngữ văn

0394861726

minhhanhspv@gmail.com

11

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên 

Ngữ văn

0393796156

linhpanda041197