Tổ Văn - Sinh - KTNN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Cao Thị Thúy

Tổ trưởng

Ngữ văn

0984778577

thuyson1977@gmail.com

2

Đỗ Thị Hương

Tổ phó

Sinh học

0976384119

huongdo86@gmail.com

3

Nguyễn Đức Điệp

Bí thư ĐTN

Ngữ văn

0974256779

ducdiep84@gmail.com

4

Nguyễn Văn Huyên

Giáo viên

Ngữ văn

0902162336

huyen1974lh@gmail.com

5

Vũ Thị Yến

Giáo viên

Ngữ văn

0982041459

 

6

Nguyễn Cao Cường

Giáo viên

Ngữ văn

0973234146

nguyencaocuonglh79@gmail.com

7

Bạch Thị Thúy

Giáo viên

Ngữ văn

0983912937

thuybachmla@gmail.com

8

Đoàn Văn Lợi

Giáo viên

Sinh học

0399388295

 

9

Vũ Thị Nhàn

Giáo viên

KTNN

0974237100

vt.nhan88@gmail.com

10

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

Ngữ văn

 

 

11

Nguyễn Hoàng Nhật Lệ

Giáo viên

Ngữ văn