Tổ Văn - Sinh - KTNN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Cao Thị Thúy

Tổ trưởng

Ngữ văn

0984778577

thuyson1977@gmail.com

2

Đỗ Thị Hương

Tổ phó

Sinh học

0976384119

huongdo86@gmail.com

3

Nguyễn Đức Điệp

Bí thư ĐTN

Ngữ văn

0974256779

ducdiep84@gmail.com

4

Nguyễn Văn Huyên

Giáo viên

Ngữ văn

0902162336

huyen1974lh@gmail.com

5

Vũ Thị Yến

Giáo viên

Ngữ văn

0982041459

 

6

Nguyễn Cao Cường

Giáo viên

Ngữ văn

0973234146

nguyencaocuonglh79@gmail.com

7

Bạch Thị Thúy

Giáo viên

Ngữ văn

0983912937

thuybachmla@gmail.com

8

Đoàn Văn Lợi

Giáo viên

Sinh học

0399388295

 

9

Vũ Thị Nhàn

Giáo viên

KTNN

0974237100

vt.nhan88@gmail.com

10

Chử Thị Thanh Cúc

Giáo viên HĐ

Sinh

0333150946

 

11

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên HĐ

Ngữ văn

0349628109

 

12

Nguyễn Hoàng Nhật Lệ

Giáo viên HĐ

Ngữ văn

0989514100