Tổ Lý - Hóa - CN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Ngô Văn Vũ

Tổ trưởng

KTCN

0975919499

ngovanvu01@gmail.com

2

Đinh Công Đồng

Giáo viên

Hóa Học

0986560614

dong7883@gmail.com

3

Trương Thị Hiền

Giáo viên

Vật lý

0989176134

nguyencaocuonglh79@gmail.com

4

Đặng Thị Ngọc

Tổ phó

Vật lý

0337999169

thangngoc10042010@gmail.com

5

Trần Thị Thùy Minh

Giáo viên

Vật lý

0978575733

chatsply13@gmail.com

6

Nguyễn Hà Thiện

Giáo viên

Vật lý

0355690440

nguyenhathien85@gmail.com

7

Lê Văn Luyện

Giáo viên

Hóa Học

0976702720

levanluyen1185@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Giáo viên

Hóa Học

0979910685

hoangocha@gmail.com

9

Nguyễn Viết Thắng

Giáo viên

KTCN

0975748791

thangngoc10042010@gmail.com

10

Hà Thi Hải Yến

Giáo viên

KTCN

0978531286

bagia2con@gmail.com

11

Đinh Thị Ái Lâm

Nhân viên

NVTB

0385645938

 

12

Bùi Thị Thùy Linh

Giáo viên HĐ

Vật lý

0374768618

thuylinhsp1@gmail.com