Tổ Ngoại ngữ - TD - QPAN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Thị Dung

Tổ trưởng

Ngoại ngữ

968255288

dunglh75@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hiền

Tổ phó

Thể dục

974289563

nguyenthihienlh66@gmail.com

3

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Ngoại ngữ

977806072

tuyetanhluuhoang@gmail.com

4

Lò Quang Anh

Giáo viên

Ngoại ngữ

372075919

loquanganh1984@gmail.com

5

Nguyễn Thị Kim Quý

Giáo viên

Ngoại ngữ

903476209

kimquy13781@yahoo.com.vn

6

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Ngoại ngữ

942192198

trannga100979@gmail.com

7

Nguyễn Thị Ngọc Năm

Giáo viên

Thể dục

342641863

 

8

Đặng Đình Trọng

Giáo viên

Thể dục

973881454

dangdinhtronglh@gmail.com

9

Cao Xuân Sơn

Giáo viên

GDQP

986079513

caoxuansonlh@gmail.com

10

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên

GDQP

336837389

ngaquocphong@gmail.com

11

Nguyễn Thị Mùi

Nhân viên

NVTB

342025779

 

12

Bùi Thị Thảo

Giáo viên

Ngoại ngữ

356664994

 

13

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

Ngoại ngữ

342386072

 

14

Trần Thị Ngân

Giáo viên

Thể dục

977638300