Tổ Ngoại ngữ - TD - QPAN

 

 

Tổ Ngoại ngữ - Tin học - TB

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổ trưởng

Tin

987477368

hanhchuot78@gmail.com

2

Nguyễn Thị Tuyết

Tổ phó

Ngoại ngữ

977806072

tuyetanhluuhoang@gmail.com

3

Lò Quang Anh

Giáo viên

Ngoại ngữ

372075919

loquanganh1984@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Quý

Giáo viên

Ngoại ngữ

903476209

kimquy13781@yahoo.com.vn

5

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Ngoại ngữ

942192198

trannga100979@gmail.com

6

Đặng Thị Hồng

Giáo viên

Ngoại ngữ

0934527199

hong.dang1168@gmail.com

7

Phạm Thị Minh Kiều

Giáo viên

Tin

986470903

phamminhkieu30122014@gmail.com

8

Kiều Thị Hợp

Giáo viên

Tin

985888305

kieuhop4@gmail.com

9

Nguyễn Thị Mùi

Nhân viên

NVTB

342025779

 

10

Đinh Thị Ái Lâm

Nhân viên

NVTB

0385645938