Tổ Ngoại ngữ - TD - QPAN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Thị Dung

Tổ trưởng

Ngoại ngữ

0968255288

dunglh75@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hiền

Tổ phó

Thể dục

0974289563

nguyenthihienlh66@gmail.com

3

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Ngoại ngữ

0977806072

tuyetanhluuhoang@gmail.com

4

Lò Quang Anh

Giáo viên

Ngoại ngữ

0372075919

loquanganh1984@gmail.com

5

Nguyễn Thị Kim Quý

Giáo viên

Ngoại ngữ

0903476209

kimquy13781@yahoo.com.vn

6

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Ngoại ngữ

0942192198

trannga100979@gmail.com

7

Nguyễn T Ngọc Năm

Giáo viên

Thể dục

0342641863

 

8

Đặng Đình Trọng

Giáo viên

Thể dục

0973881454

dangdinhtronglh@gmail.com

9

Cao Xuân Sơn

Giáo viên

GDQP

0986079513

caoxuansonlh@gmail.com

10

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên

GDQP

0336837389

ngaquocphong@gmail.com

11

Nguyễn Thị Mùi

Nhân viên

NVTB

0342025779

 

12

Bùi Thị Thảo

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0356664994

 

13

Lê Thị Hằng

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0373022044

 

14

Trần Thị Ngân

Giáo viên HĐ

Thể dục

0977638300