Tổ Ngoại ngữ - TD - QPAN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Ngoại ngữ

0977806072

nguyenthihienlh66@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hiền

Tổ phó

Thể dục

0974289563

nguyenthihienlh66@gmail.com

3

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Ngoại ngữ

0942192198

trannga100979@gmail.com

4

Lò Quang Anh

Giáo viên

Ngoại ngữ

0372075919

loquanganh1984@gmail.com

5

Nguyễn Thị Kim Quý

Giáo viên

Ngoại ngữ

0903476209

kimquy13781@yahoo.com.vn

6

Đặng Thị Hồng

Giáo viên

Ngoại ngữ

0934527199

hong.dang1168@gmail.com

7

Nguyễn T Ngọc Năm

Giáo viên

Thể dục

0342641863

ngocthang10042010@gmail.com

8

Đặng Đình Trọng

Giáo viên

Thể dục

0973881454

dangdinhtronglh@gmail.com

9

Cao Xuân Sơn

Giáo viên

GDQP

0986079513

caoxuansonlh@gmail.com

10

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên

GDQP

0336837389

ngaquocphong@gmail.com

11

Nguyễn Thị Mùi

Nhân viên

NVTB

0342025779

 

12

Bùi Thị Thảo

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0356664994

 

13

Lê Thị Hằng

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0373022044

 

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0369770356