Tổ Ngoại ngữ - TD - QPAN

Tổ Ngoại ngữ - Tin học - TB

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

MÔN DẠY

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ GMAIL

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tổ trưởng

Tin

987477368

hanhchuot78@gmail.com

2

Nguyễn Thị Tuyết

Tổ phó

Ngoại ngữ

977806072

tuyetanhluuhoang@gmail.com

3

Lò Quang Anh

Giáo viên

Ngoại ngữ

372075919

loquanganh1984@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Quý

Giáo viên

Ngoại ngữ

903476209

kimquy13781@yahoo.com.vn

5

Trần Thị Ngà

Giáo viên

Ngoại ngữ

942192198

trannga100979@gmail.com

6

Đặng Thị Hồng

Giáo viên

Ngoại ngữ

0934527199

hong.dang1168@gmail.com

7

Phạm Thị Minh Kiều

Giáo viên

Tin

986470903

phamminhkieu30122014@gmail.com

8

Kiều Thị Hợp

Giáo viên

Tin

985888305

kieuhop4@gmail.com

9

Lê Thị Hằng

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

0373022044

 

10

Bùi Thị Thảo

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

356664994

 

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên HĐ

Ngoại ngữ

342386072

 

12

Nguyễn Thị Mùi

Nhân viên

NVTB

342025779

 

13

Đinh Thị Ái Lâm

Nhân viên

NVTB

0385645938