Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 – 2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

 1.  

NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP

CĐGV

BÍ THƯ ĐT

 1.  

KIỀU DIỆU LINH

BTCĐ 12A1

PHÓ BÍ THƯ ĐT

 1.  

NGUYẾN THỊ THU HẰNG

BTCĐ 11A1

PHÓ BÍ THƯ ĐT

 1.  

VŨ THỊ NHÀN

BTCĐ GV

UV BTV

 1.  

NGUYỄN THỊ HẠNH

P.BT CĐGV

UV BTV

 1.  

NGUYỄN THU AN

BTCĐ 10A1

UVBCH

 1.  

NGUYẾN PHƯƠNG ANH

BTCĐ 12A3

UVBCH

 1.  

HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH

CĐGV

UVBCH

 1.  

KIỀU VĂN ĐỊNH

BTCĐ 12A8

UVBCH

 1.  

NGUYỄN NGỌC HƯNG

BTCĐ 10A3

UVBCH

 1.  

NGUYỄN QUANG MINH

UVBCH CĐGV

UVBCH

 1.  

KIỀU MINH QUÂN

BTCĐ  11A2

UVBCH

 1.  

ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH

BTCĐ 11A3

UVBCH

 1.  

DƯ THỊ HỒNG THẮM

BTCĐ 12A4

UVBCH

 1.  

NGUYỄN MINH TRÍ

BTCĐ 11A5

UVBCH