Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

 1.  

NGUYỄN ĐỨC ĐIỆP

CĐ GIÁO VIÊN

BÍ THƯ

 1.  

KIỀU TUẤN ANH

BTCĐ 12A1

PHÓ BÍ THƯ

 1.  

DƯƠNG KIM OANH

BTCĐ 11A1

PHÓ BÍ THƯ

 1.  

ĐỖ THỊ HƯƠNG

CĐ GIÁO VIÊN

UV BTV

 1.  

VŨ THỊ NHÀN

BTCĐ GIÁO VIÊN

UV BTV

 1.  

LÒ QUANG ANH

CĐ GIÁO VIÊN

UV BCH

 1.  

ĐÀO THỊ THU HÀ

BTCĐ 12A7

UV BCH

 1.  

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

BTCĐ 12A2

UV BCH

 1.  

KIỀU THU HƯƠNG

BTCĐ 10A2

UV BCH

 1.  

NGUYỄN THỊ HUYỀN

BTCĐ 12A9

UV BCH

 1.  

NGUYỄN MẠNH TOÀN

BTCĐ 12A3

UV BCH

 1.  

ĐINH THỊ THÙY LINH

BTCĐ 11A8

UV BCH

 1.  

LÊ THỊ LAN ANH

BTCĐ 10A8

UV BCH

 1.  

ĐẶNG THỊ THANH CHÚC

BTCĐ 11A10

UV BCH

 1.  

KIỀU DIỆU LINH

BTCĐ 10A1

UV BCH